Om oss | Aktuelle prosjekter | Galleri | Kontakt oss | Hovedside

Laftetømmer

- Vi leverer laftetømmer fra 5” – 10” i furu og gran
-
Vårt lagerførte tømmer er skåret på 4 sider med topp og rot.
-
Alt tømmer blir kritisk sortert etter standard fra Norsk Laft.
-
På bestilling leverer vi også ferdighøvlet tømmer.
-
Tømmeret blir fortørket luftig og senere tørket i kondenstørke.


Et eksempel på tidløs design.


Laftet hytte m/ anneks.


Nea Handlaft AS. Rolseth Østre. 7580 SELBU. tlf: 906 40 167
E-post: post@neahandlaft.no