Om oss | Aktuelle prosjekter | Galleri | Kontakt oss | Hovedside

Lafting

- Vi produserer handlaft i produksjonshall.
-
Produksjon av bolighus
-
Lafteteknikk er med kinningsnov.
-
Laftetømmeret blir ferdig behandlet med laftevatt og høvling før det pakkes og lastes
på transportbil.

Nea Handlaft AS. Rolseth Østre. 7580 SELBU. tlf: 906 40 167
E-post: post@neahandlaft.no